1. ročník 50. TSD

Vážená pani doktorka / Vážený pán doktor,

Regionálna komora zubných lekárov Nitra Vás srdečne pozýva na

 

 

1. ročník 50. Topoľčianskych stomatologických dní , ktorý sa bude konať  v termíne 16. – 17.6.2023  v Topoľčanoch.

 

Prihlasovať sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na našu adresu  Coboriho 2, 949 01 Nitra, alebo zaslaním prihlášky na mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  –  podľa pokynov na prihláškach.

Program aj prihlášky na kongres  budú zverejnené aj v aprílovom vydaní Zubného lekára.

Srdečne Vás všetkých očakávame a veríme,  že s nami strávite príjemné chvíle v priateľskej atmosfére.

PRI PLATBE POPLATKU ZA SESTRIČKY VYNECHAJTE VO  VARIABILNOM SYMBOLE PÍSMENO, NAKOĽKO MÁ VEĽA ZNAKOV  A NEZMESTÍ SA DO KOLÓNKY V BANKE ( VS: 2023400144 ).   

 

Program

Prihlášky

 

ZMENA ADRESY

OZNAM

OD 1.3.2023 je kancelária sekretariátu RKZL Nitra presťahovaná . Nová adresa je :

RKZL Nitra

Coboriho 1474/2

949 01 Nitra

 

Aktuálne - COVID 19

20.04.2020
 

Rozšírenie núdzového stavu na zamestnancov v zubných ambulanciách

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2020 schválila s účinnosťou od 18. apríla uznesenie č. 233/2020, ktorým rozšírila uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti aj na zamestnancov držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií.

UZNESENIE č.233/2020

NÚDZOVÝ STAV - COVID - 19

COVID - 19

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

sledujte našu stránku a stránku SKZL www.skzl.sk kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie

Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupnilo novú web stránku.

Nová web stránka okrem základných informácií o novom koronavíruse, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka aj oznámenia o aktuálnych platných nariadenia štátu a inštitúcií. 

ODPORÚČANIA SKZL 15.03.2020

OZNAM DO ČAKÁRNE

ANAMNESTICKY DOTAZNÍK

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA - COVID-19

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

 

 

 

Pomáhajme si

 

AKO SI PROFESNÉ ORGANIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA POMÁHAJÚ KEĎ VUC ZLYHÁ

Kompetentné orgány , MUDr.Ševčík , lekár VUC Nitra, do dnešného dňa nedodali potrebné ochranné prostriedky pre  lekárov i napriek tomu že ich zo štátnych hmotných rezerv obdržali , ako nás VUC Nitra informoval ešte v stredu, tak si lekári v Topoľčanoch začali pomáhať medzi sebou.

MUDr. Macháčová urobila prvý krok a darovala zo svojich vlastných zásob, v rámci jej možností topoľčianskym všeobecným  aj zubným  lekárom rúška. MUDr. Ladický sa poďakoval za túto pomoc a na oplátku daroval zo svojich vlastných zásob 500 párov rukavíc pre všeobecných lekárov v Topoľčanoch.

Každý deň chodíme do svojich ambulancií, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov. Vystavujeme riziku nielen seba ,ale aj naše rodiny. A i napriek tomu sme ochotní pracovať ďalej.

V čase keď kompetentní zlyhávajú – viď VÚC Nitra, sa súdržnosť primárneho kontaktu ešte posilnila. To je tá ľudská stránka medicíny, SME TÍM , nezáleží na odbornosti.

COVID-19

COVID-19

INFORMÁCIE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

ODPORÚČANIA PRE PACIENTOV

V súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19, a tiež s ohľadom na zamedzenie šírenia infekcie žiadame zubných lekárov, členov aj nečlenov, aby svoje žiadosti o akékoľvek požadované administratívne úkony voči sekretariátom Slovenskej komory zubných lekárov riešili telefonicky, prípadne elektronickou alebo bežnou poštou.

Osobné návštevy na jednotlivých sekretariátoch v rámci stránkových hodín nebudú z dôvodu preventívnych opatrení možné až do odvolania.

VÝSLEDKY VOLIEB RKZL NITRA

Vážení členovia RKZL Nitra,

dávame Vám do pozornosti výsledky volieb do orgánov RKZL Nitra ktoré sa konali dňa 17.09.2019 v hoteli Autojas Nitra.

Volieb sa zúčastnilo 34 delegátov zhromaždenia RKZL Nitra z celkového počtu 36. Dvaja delegáti boli ospravedlnení.

Prezident RKZL Nitra (volilo 34 delegátov  zhromaždenia) :

MUDr. Július Ladický  - 97% hlasov

Rada  RKZL Nitra ( volilo 34 delegátov zhromaždenia):

MUDr. Ingrid Jurkin -  97 % hlasov

MUDr. Zuzana Chlebová – 94,12 %  hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 94,12% hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 94,12 % hlasov

MUDr. Mária Čáčiková – 94,12 hlasov

MUDr. Pavol Kapsa – 79,41 % hlasov

MUDr. Ľubomír Kováč – 79,41% hlasov

MUDr. Jaroslava Szarková – 70,59% hlasov

MDDr. Janka Štefániková – 70,59% hlasov

MUDr. Jarmila Rosenbergerová – 67,65% hlasov

Náhradníci do Rady RKZL Nitra:

MDDr. Róbert Figura

MDDr. Martin Černák

MUDr. Marián Urbánek

Delegáti Snemu SKZL ( volilo 34 delegátov zhromaždenia ):

MUDr. Július Ladický – 27 hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 27 hlasov

MUDr. Silvia Hranaiová – 26 hlasov

MUDr. Ľubomír Kováč – 25 hlasov

MUDr. Ingrid Jurkin – 23 hlasov

MUDr. Pavol Kapsa – 23 hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 20 hlasov

MUDr. František Marček  - 15 hlasov

MUDr. Vladimír Rákovský – 15 hlasov

Náhradníci do Snemu SKZL :

MUDr. Jarmila Rosenbergerová

MUDr. Zuzana Chlebová

MUDr. Anna Marčeková

MUDr. Agáta Todorovová

MDDr. Janka Štefániková

MDDr. Miroslav Rada ml.

MUDr. Jaroslava Szarková

Kontrolný výbor RKZL Nitra ( volilo 34 delegátov zhromaždenia ):

MUDr. Jana Reháková – 33 hlasov

MUDr. Ján Parák – 32 hlasov

MUDr. Anna Figurová – 28 hlasov

MUDr. Anna Šipulová – 28 hlasov

MUDr. Márius Meluš – 21 hlasov

Náhradníčka do Kontrolného výboru RKZL Nitra:

MUDr. Klára Králik Miskolczy

Predseda Kontrolného výboru :

MUDr. Jana Reháková

Podpredseda Kontrolného výboru:

MUDr. Ján Parák

Viceprezident RKZL Nitra ( volila Rada RKZL  ):

MUDr. Ingrid Jurkin – 10 hlasov

Prezídium RKZL Nitra ( volila Rada RKZL ):

MUDr. Zuzana Chlebová – 11 hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 11 hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 11 hlasov

OZNAM

Vážení členovia RKZL Nitra,

do termínu 6.9.2019 ste mali možnosť v zmysle Volebného poriadku podať návrh na kandidáta do orgánov RKZL Nitra. Po tomto termíne zverejňujeme nasledovnú kandidátku na funkcie:

Prezident RKZL Nitra:

MUDr. Július Ladický  OKZL Topoľčany

Rada RKZL Nitra :

MUDr. Čáčiková Mária OKZL Topoľčany

MUDr. Černák Martin OKZL Levice

MUDr. Figura Róbert OKZL Nitra

MUDr. Chlebová Zuzana OKZL Levice

MUDr. Jurkin Ingrid OKZL Nitra

MUDr. Kapsa Pavol OKZL Nitra

MUDr. Kostolániová Viera OKZL Nové Zámky

MUDr. Kováč Ľubomír OKZL Nitra

MUDr. Lendvay Peter OKZL Komárno

MUDr. Rosenbergerová Jarmila OKZL Levice

MUDr. Szarková Jaroslava OKZL Nové Zámky

MDDr. Štefániková Janka OKZL Komárno

MUDr. Urbánek Marián OKZL Topoľčany

Kontrolný výbor RKZL Nitra :

MUDr. Figurová Anna OKZL Nitra

MUDr. Králik Miskolczy Klára OKZL Nové Zámky

MUDr. Meluš Márius OKZL Topoľčany

MUDr. Parák Ján OKZL Levice

MUDr. Reháková Jana OKZL Nitra

MUDr. Šipulová Anna OKZL Komárno

Delegáti na Snem SKZL :

MUDr. Hranaiová Silvia OKZL Nitra

MUDr. Chlebová Zuzana OKZL Levice

MUDr. Jurkin Ingrid OKZL Nitra

MUDr. Kapsa Pavol OKZL Nitra

MUDr. Kostolániová Viera OKZL Nové Zámky

MUDr. Kováč Ľubomír OKZL Nitra

MUDr. Ladický Július OKZL Topoľčany

MUDr. Lendvay Peter OKZL Komárno

MUDr. Marček František OKZL Nové Zámky

MUDr. Marčeková Anna OKZL Nové Zámky

MUDr. Rada Miroslav ml. OKZL Topoľčany

MUDr. Rákovský Vladimír OKZL Nitra

MUDr. Rosenbergerová Jarmila OKZL Levice

MUDr. Szarková Jaroslava OKZL Nové Zámky

MDDr. Štefániková Janka OKZL Komárno

MUDr. Todorovová Agáta OKZL Nitra

Voľby do orgánov RKZL Nitra sa budú konať dňa 17.09.2019.