Koncoročné zhromaždenia

Termíny koncoročných zhromaždení RKZL Nitra:

Vážení členovia RKZL Nitra, srdečne Vás pozývame na koncoročné zhromaždenia oblastných komôr s účasťou prezidenta

RKZL Nitra MUDr. Ladického.

OKZL Topoľčany       26.11.2019    15.30 hod.          Program Topoľčany            

OKZL Komárno          3.12.2019    15.00 hod.           Program Komárno         

OKZL Levice              5.12.2019    15.00 hod.           Program Levice              

OKZL Nitra                10.12.2019    15.00 hod.          Program Nitra

OKZL Nové Zámky    12.12.2019    15.00 hod.          Program Nové Zámky   

Účasť na koncoročnom zhromaždení je nutné nahlásiť na sekretariát RKZL Nitra, prípadne u predsedu oblastnej komory.

tel.č.: 0911 573 650

mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VÝSLEDKY VOLIEB RKZL NITRA

Vážení členovia RKZL Nitra,

dávame Vám do pozornosti výsledky volieb do orgánov RKZL Nitra ktoré sa konali dňa 17.09.2019 v hoteli Autojas Nitra.

Volieb sa zúčastnilo 34 delegátov zhromaždenia RKZL Nitra z celkového počtu 36. Dvaja delegáti boli ospravedlnení.

Prezident RKZL Nitra (volilo 34 delegátov  zhromaždenia) :

MUDr. Július Ladický  - 97% hlasov

Rada  RKZL Nitra ( volilo 34 delegátov zhromaždenia):

MUDr. Ingrid Jurkin -  97 % hlasov

MUDr. Zuzana Chlebová – 94,12 %  hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 94,12% hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 94,12 % hlasov

MUDr. Mária Čáčiková – 94,12 hlasov

MUDr. Pavol Kapsa – 79,41 % hlasov

MUDr. Ľubomír Kováč – 79,41% hlasov

MUDr. Jaroslava Szarková – 70,59% hlasov

MDDr. Janka Štefániková – 70,59% hlasov

MUDr. Jarmila Rosenbergerová – 67,65% hlasov

Náhradníci do Rady RKZL Nitra:

MDDr. Róbert Figura

MDDr. Martin Černák

MUDr. Marián Urbánek

Delegáti Snemu SKZL ( volilo 34 delegátov zhromaždenia ):

MUDr. Július Ladický – 27 hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 27 hlasov

MUDr. Silvia Hranaiová – 26 hlasov

MUDr. Ľubomír Kováč – 25 hlasov

MUDr. Ingrid Jurkin – 23 hlasov

MUDr. Pavol Kapsa – 23 hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 20 hlasov

MUDr. František Marček  - 15 hlasov

MUDr. Vladimír Rákovský – 15 hlasov

Náhradníci do Snemu SKZL :

MUDr. Jarmila Rosenbergerová

MUDr. Zuzana Chlebová

MUDr. Anna Marčeková

MUDr. Agáta Todorovová

MDDr. Janka Štefániková

MDDr. Miroslav Rada ml.

MUDr. Jaroslava Szarková

Kontrolný výbor RKZL Nitra ( volilo 34 delegátov zhromaždenia ):

MUDr. Jana Reháková – 33 hlasov

MUDr. Ján Parák – 32 hlasov

MUDr. Anna Figurová – 28 hlasov

MUDr. Anna Šipulová – 28 hlasov

MUDr. Márius Meluš – 21 hlasov

Náhradníčka do Kontrolného výboru RKZL Nitra:

MUDr. Klára Králik Miskolczy

Predseda Kontrolného výboru :

MUDr. Jana Reháková

Podpredseda Kontrolného výboru:

MUDr. Ján Parák

Viceprezident RKZL Nitra ( volila Rada RKZL  ):

MUDr. Ingrid Jurkin – 10 hlasov

Prezídium RKZL Nitra ( volila Rada RKZL ):

MUDr. Zuzana Chlebová – 11 hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 11 hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 11 hlasov

OZNAM

Vážení členovia RKZL Nitra,

do termínu 6.9.2019 ste mali možnosť v zmysle Volebného poriadku podať návrh na kandidáta do orgánov RKZL Nitra. Po tomto termíne zverejňujeme nasledovnú kandidátku na funkcie:

Prezident RKZL Nitra:

MUDr. Július Ladický  OKZL Topoľčany

Rada RKZL Nitra :

MUDr. Čáčiková Mária OKZL Topoľčany

MUDr. Černák Martin OKZL Levice

MUDr. Figura Róbert OKZL Nitra

MUDr. Chlebová Zuzana OKZL Levice

MUDr. Jurkin Ingrid OKZL Nitra

MUDr. Kapsa Pavol OKZL Nitra

MUDr. Kostolániová Viera OKZL Nové Zámky

MUDr. Kováč Ľubomír OKZL Nitra

MUDr. Lendvay Peter OKZL Komárno

MUDr. Rosenbergerová Jarmila OKZL Levice

MUDr. Szarková Jaroslava OKZL Nové Zámky

MDDr. Štefániková Janka OKZL Komárno

MUDr. Urbánek Marián OKZL Topoľčany

Kontrolný výbor RKZL Nitra :

MUDr. Figurová Anna OKZL Nitra

MUDr. Králik Miskolczy Klára OKZL Nové Zámky

MUDr. Meluš Márius OKZL Topoľčany

MUDr. Parák Ján OKZL Levice

MUDr. Reháková Jana OKZL Nitra

MUDr. Šipulová Anna OKZL Komárno

Delegáti na Snem SKZL :

MUDr. Hranaiová Silvia OKZL Nitra

MUDr. Chlebová Zuzana OKZL Levice

MUDr. Jurkin Ingrid OKZL Nitra

MUDr. Kapsa Pavol OKZL Nitra

MUDr. Kostolániová Viera OKZL Nové Zámky

MUDr. Kováč Ľubomír OKZL Nitra

MUDr. Ladický Július OKZL Topoľčany

MUDr. Lendvay Peter OKZL Komárno

MUDr. Marček František OKZL Nové Zámky

MUDr. Marčeková Anna OKZL Nové Zámky

MUDr. Rada Miroslav ml. OKZL Topoľčany

MUDr. Rákovský Vladimír OKZL Nitra

MUDr. Rosenbergerová Jarmila OKZL Levice

MUDr. Szarková Jaroslava OKZL Nové Zámky

MDDr. Štefániková Janka OKZL Komárno

MUDr. Todorovová Agáta OKZL Nitra

Voľby do orgánov RKZL Nitra sa budú konať dňa 17.09.2019.

OZNAM


 Elektronický preukaz (ePZP)

AKO POŽIADAŤ O VYDANIE ELEKTRONICKÉHO PREUKAZU ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA (ePZP)

 

Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci projektu elektronizácia zdravotníctva (ezdravie) pripravila 2 edukačné videá. 

NCZI ich pripravilo ako návod na podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Prvá časť videa https://youtu.be/4iSZgFrn5-c

Druhá časť videa https://youtu.be/r2GII5zJIM8

Obe videá možno prehrať aj na kanáli ezdravie na www.youtube.com.

OZNAM

Vážená pani doktorka / Vážený pán doktor,

RKZL Nitra Vám oznamuje, že dňom 14.2.2017 sa dočasne vracia na pozíciu primára stomatochirurgického oddelenia FN Nitra MUDr. Švidraň.

Svojich pacientov opätovne môžete odposielať na ošetrenie na oddelenie stomatochir. FN Nitra. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Zároveň vás prosím o spoluprácu pri hľadaní záujemcu o prácu na stomatochirurgii s MUDr. Švidraňom na celý alebo aj na polovičný úväzok.

Týmto apelujem hlavne na mladých kolegov, ktorí by mali záujem o prácu na stomatochirurgii aby nás kontaktovali na tel.č. 0911 573 650.

Za informácie vám ďakujem

 S pozdravom

MUDr. Július Ladický

Prezident RKZL Nitra

 

 

 

OZNAM

Vážená kolegyňa / Vážený kolega,

Oznamujeme vám, že od 1.2.2017 ukončuje svoju pracovnú činnosť primár MUDr. Ján Švidraň na stomatochirurgickom oddelení vo fakultnej nemocnici v Nitre z dôvodu odchodu do dôchodku.

Boli by sme radi, ak by mal niekto záujem o prácu na stomatochirurgickom oddelení fakultnej nemocnice v Nitre, prípadne ak má vedomosť o niekom, kto by bol vhodný a mal záujem o prácu na tomto oddelení, aby nám poskytol informácie na dole uvedené tel.číslo sekretariátu RKZL Nitra, alebo prostredníctvom mailu.

Vážené kolegyne a kolegovia,

robím všetko pre to ,aby som pomohol zachovať stomatochirurgické oddelenie vo FN NR.

Do vyriešenia danej situácie pacientov, ktorých neporiešite v rámci okresu ( u certifikovaných stomatochirurgov) môžete odposielať na ošetrenie na nasledovné kliniky:

Kliniku ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Stomatochirurgická ambulancia, tel.č.: 02/48 234 693, 02/48 234 732, 02/48 234 736, 02/48 234 734

                                                                       alebo

Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Heyduková 10, 812 50 Bratislava

Ústredňa tel.č.: 02/32 24 91 11                                                                       

                                                                       alebo

Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárová 4248/2, 036 01 Martin

Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, tel.č.: 043/42 03 363

 

Za vaše informácie a pomoc vám ďakujeme

S pozdravom

 

MUDr. Július Ladický

Prezident RKZL Nitra

 

RKZL Nitra

Piaristicka 2

949 24  Nitra

mobil: +421-911/573 650

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.rkzlnitra.sk

 

Dôležitá informácia

Vážení členovia RKZL Nitra,

v prílohe Vám zasielame informáciu o predĺžení platnosti OU MZSR o vedení zdravotnej dokumentácii a protetickom štítku.

PREDĹŽENIE TERMÍNU POUŽÍVANIA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

OZNAM - zhromaždenie oblastných komôr

Vážení členovia RKZL Nitra,

pozývame Vás na koncoročné zhromaždenie oblastných komôr Regionálnej komory zubných lekárov Nitra v termínoch:

 

Komárno   29.11.2016    -     program

Topoľčany 01.12.2016    -    program

Nové Zámky 09.12.2016   - program

Nitra 16.12.2016  - program

Levice 10.01.2017  -  program