Orgány RKZL Nitra

 

Prezídium RKZL Nitra

P4050476    

MUDr. Július Ladický

prezident RKZL Nitra


P4050462  

MUDr. Ľubomír Kováč

viceprezident  RKZL Nitra


P4050465  

MUDr. Jarmila Rosenbergerová

OKZL Levice


P4050463  

MUDr. Viera Kostolániová

OKZL Nové Zámky


P4050464  

MUDr. Peter Lendvay

OKZL Komárno

     

Rada RKZL Nitra

P4050476    

MUDr. Július Ladický

prezident RKZL Nitra


P4050462  

MUDr. Ľubomír Kováč

viceprezident  RKZL Nitra


P4050465  

MUDr. Jarmila Rosenbergerová

OKZL Levice


P4050463  

MUDr. Viera Kostolániová

OKZL Nové Zámky


P4050464  

MUDr. Peter Lendvay

OKZL Komárno


P4050469  

MUDr. Ingrid Jurkin

OKZL Nitra


P4050467  

MUDr. Zuzana Chlebová

OKZL Levice


P4050470  

MUDr. Jaroslava Szarková

OKZL Nové Zámky


foto  

MUDr. Ladislav Czakó

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Pavol Kapsa

OKZL Nitra


P4050472  

MUDr. František Tobiáš st.

OKZL Topoľčany

 

Kontrolný výbor

P4050471  

MUDr. Jana Reháková

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Márius Meluš

OKZL Topoľčany


foto  

MUDr. Ján Parák

OKZL Levice


foto  

MUDr. Anna Šipulová

OKZL Komárno


foto  

MUDr. Anna Figurová

OKZL Nové Zámky

     

Delegáti snemu

foto  

MUDr. Kapsa Pavol

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Kostolániová Viera

OKZL Nové Zámky


foto  

MUDr. Kováč Ľubomír

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Hranaiová Silvia

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Rosenbergerová Jarmila

OKZL Levice


foto  

MUDr. Lendvay Peter

OKZL Komárno


foto  

MUDr. Tobiáš František, st.

OKZL Topoľčany


foto  

MUDr. Rakovský Vladimír

OKZL Nitra


foto  

MUDr. Marček František

OKZL Nové Zámky