AKTUALITY

ZMENA ADRESY

OZNAM

OD 1.3.2023 je kancelária sekretariátu RKZL Nitra presťahovaná . Nová adresa je :

RKZL Nitra

Coboriho 1474/2

949 01 Nitra