Hlavní odborníci MZ SR

pre zubné lekárstvo: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

pre maxilofaciálnu chirurgiu: prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.

pre čeľustnú ortopédiu: MUDr. Gabriela Alexandrová

Stránka MZ SR - Hlavní a krajskí odborníci