AKTUALITY

Dôležitá informácia

Vážení členovia RKZL Nitra,

v prílohe Vám zasielame informáciu o predĺžení platnosti OU MZSR o vedení zdravotnej dokumentácii a protetickom štítku.

PREDĹŽENIE TERMÍNU POUŽÍVANIA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE