AKTUALITY

Pomáhajme si

 

AKO SI PROFESNÉ ORGANIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA POMÁHAJÚ KEĎ VUC ZLYHÁ

Kompetentné orgány , MUDr.Ševčík , lekár VUC Nitra, do dnešného dňa nedodali potrebné ochranné prostriedky pre  lekárov i napriek tomu že ich zo štátnych hmotných rezerv obdržali , ako nás VUC Nitra informoval ešte v stredu, tak si lekári v Topoľčanoch začali pomáhať medzi sebou.

MUDr. Macháčová urobila prvý krok a darovala zo svojich vlastných zásob, v rámci jej možností topoľčianskym všeobecným  aj zubným  lekárom rúška. MUDr. Ladický sa poďakoval za túto pomoc a na oplátku daroval zo svojich vlastných zásob 500 párov rukavíc pre všeobecných lekárov v Topoľčanoch.

Každý deň chodíme do svojich ambulancií, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov. Vystavujeme riziku nielen seba ,ale aj naše rodiny. A i napriek tomu sme ochotní pracovať ďalej.

V čase keď kompetentní zlyhávajú – viď VÚC Nitra, sa súdržnosť primárneho kontaktu ešte posilnila. To je tá ľudská stránka medicíny, SME TÍM , nezáleží na odbornosti.