AKTUALITY

NÚDZOVÝ STAV - COVID - 19

COVID - 19

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

sledujte našu stránku a stránku SKZL www.skzl.sk kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie

Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupnilo novú web stránku.

Nová web stránka okrem základných informácií o novom koronavíruse, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka aj oznámenia o aktuálnych platných nariadenia štátu a inštitúcií. 

ODPORÚČANIA SKZL 15.03.2020

OZNAM DO ČAKÁRNE

ANAMNESTICKY DOTAZNÍK

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA - COVID-19

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR