AKTUALITY

VÝSLEDKY VOLIEB RKZL NITRA

Vážení členovia RKZL Nitra,

dávame Vám do pozornosti výsledky volieb do orgánov RKZL Nitra ktoré sa konali dňa 17.09.2019 v hoteli Autojas Nitra.

Volieb sa zúčastnilo 34 delegátov zhromaždenia RKZL Nitra z celkového počtu 36. Dvaja delegáti boli ospravedlnení.

Prezident RKZL Nitra (volilo 34 delegátov  zhromaždenia) :

MUDr. Július Ladický  - 97% hlasov

Rada  RKZL Nitra ( volilo 34 delegátov zhromaždenia):

MUDr. Ingrid Jurkin -  97 % hlasov

MUDr. Zuzana Chlebová – 94,12 %  hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 94,12% hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 94,12 % hlasov

MUDr. Mária Čáčiková – 94,12 hlasov

MUDr. Pavol Kapsa – 79,41 % hlasov

MUDr. Ľubomír Kováč – 79,41% hlasov

MUDr. Jaroslava Szarková – 70,59% hlasov

MDDr. Janka Štefániková – 70,59% hlasov

MUDr. Jarmila Rosenbergerová – 67,65% hlasov

Náhradníci do Rady RKZL Nitra:

MDDr. Róbert Figura

MDDr. Martin Černák

MUDr. Marián Urbánek

Delegáti Snemu SKZL ( volilo 34 delegátov zhromaždenia ):

MUDr. Július Ladický – 27 hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 27 hlasov

MUDr. Silvia Hranaiová – 26 hlasov

MUDr. Ľubomír Kováč – 25 hlasov

MUDr. Ingrid Jurkin – 23 hlasov

MUDr. Pavol Kapsa – 23 hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 20 hlasov

MUDr. František Marček  - 15 hlasov

MUDr. Vladimír Rákovský – 15 hlasov

Náhradníci do Snemu SKZL :

MUDr. Jarmila Rosenbergerová

MUDr. Zuzana Chlebová

MUDr. Anna Marčeková

MUDr. Agáta Todorovová

MDDr. Janka Štefániková

MDDr. Miroslav Rada ml.

MUDr. Jaroslava Szarková

Kontrolný výbor RKZL Nitra ( volilo 34 delegátov zhromaždenia ):

MUDr. Jana Reháková – 33 hlasov

MUDr. Ján Parák – 32 hlasov

MUDr. Anna Figurová – 28 hlasov

MUDr. Anna Šipulová – 28 hlasov

MUDr. Márius Meluš – 21 hlasov

Náhradníčka do Kontrolného výboru RKZL Nitra:

MUDr. Klára Králik Miskolczy

Predseda Kontrolného výboru :

MUDr. Jana Reháková

Podpredseda Kontrolného výboru:

MUDr. Ján Parák

Viceprezident RKZL Nitra ( volila Rada RKZL  ):

MUDr. Ingrid Jurkin – 10 hlasov

Prezídium RKZL Nitra ( volila Rada RKZL ):

MUDr. Zuzana Chlebová – 11 hlasov

MUDr. Viera Kostolániová – 11 hlasov

MUDr. Peter Lendvay – 11 hlasov