AKTUALITY

OZNAM

Vážení členovia RKZL Nitra,

do termínu 6.9.2019 ste mali možnosť v zmysle Volebného poriadku podať návrh na kandidáta do orgánov RKZL Nitra. Po tomto termíne zverejňujeme nasledovnú kandidátku na funkcie:

Prezident RKZL Nitra:

MUDr. Július Ladický  OKZL Topoľčany

Rada RKZL Nitra :

MUDr. Čáčiková Mária OKZL Topoľčany

MUDr. Černák Martin OKZL Levice

MUDr. Figura Róbert OKZL Nitra

MUDr. Chlebová Zuzana OKZL Levice

MUDr. Jurkin Ingrid OKZL Nitra

MUDr. Kapsa Pavol OKZL Nitra

MUDr. Kostolániová Viera OKZL Nové Zámky

MUDr. Kováč Ľubomír OKZL Nitra

MUDr. Lendvay Peter OKZL Komárno

MUDr. Rosenbergerová Jarmila OKZL Levice

MUDr. Szarková Jaroslava OKZL Nové Zámky

MDDr. Štefániková Janka OKZL Komárno

MUDr. Urbánek Marián OKZL Topoľčany

Kontrolný výbor RKZL Nitra :

MUDr. Figurová Anna OKZL Nitra

MUDr. Králik Miskolczy Klára OKZL Nové Zámky

MUDr. Meluš Márius OKZL Topoľčany

MUDr. Parák Ján OKZL Levice

MUDr. Reháková Jana OKZL Nitra

MUDr. Šipulová Anna OKZL Komárno

Delegáti na Snem SKZL :

MUDr. Hranaiová Silvia OKZL Nitra

MUDr. Chlebová Zuzana OKZL Levice

MUDr. Jurkin Ingrid OKZL Nitra

MUDr. Kapsa Pavol OKZL Nitra

MUDr. Kostolániová Viera OKZL Nové Zámky

MUDr. Kováč Ľubomír OKZL Nitra

MUDr. Ladický Július OKZL Topoľčany

MUDr. Lendvay Peter OKZL Komárno

MUDr. Marček František OKZL Nové Zámky

MUDr. Marčeková Anna OKZL Nové Zámky

MUDr. Rada Miroslav ml. OKZL Topoľčany

MUDr. Rákovský Vladimír OKZL Nitra

MUDr. Rosenbergerová Jarmila OKZL Levice

MUDr. Szarková Jaroslava OKZL Nové Zámky

MDDr. Štefániková Janka OKZL Komárno

MUDr. Todorovová Agáta OKZL Nitra

Voľby do orgánov RKZL Nitra sa budú konať dňa 17.09.2019.