AKTUALITY

VOĽBY RKZL NITRA

Vážení členovia RKZL Nitra,

dávame Vám do pozornosti výsledky volieb do orgánov RKZL Nitra ktoré sa konali dňa 19.09.2023 v hoteli Autojas Nitra.

 

Volieb sa zúčastnilo 30 delegátov zhromaždenia RKZL Nitra z celkového počtu 35. Piati delegáti boli ospravedlnení.

Za Prezidentku RKZL Nitry bola zvolená MDDr. Janka Štefániková.

Za Viceprezidentku RKZL Nitry bola zvolená MDDr. Veronika Kopačková Vargová MPH

Do Rady RKZL Nitra boli zvolení:

1.MDDr. Janka Štefániková – Komárno – Prezidentka RKZL Nitra

2. MDDr. Veronika Kopačková Vargová MPH – Nitra – Viceprezidentka RKZL Nitra

3. MDDr. Róbert Figura – Nitra

4. MDDr. Jana Bednárová – Nové Zámky

5. MUDr. Anna Šipulová – Komárno

6. MDDr. Michal Gažo - Levice

7. MDDr. Katarína Matejovičová - Topoľčany

Za kandidátov na Snem SKZL boli zvolení:

1.MDDr. Janka Štefániková

2. MUDr. Július Ladický

3. MUDr. Jana Reháková

4. MUDr. Ľubomír Kováč

5. MUDr. Silvia Hranaiová

6. MDDr. Jana Bednárová

7. MUDr. František Hlavačka

8. MUDr. Vladimír Rákovský

9. MDDr. Maroš Kopačka

Náhradníci na Snem SKZL:

1.MDDr. Veronika Kopačková Vargová MPH

2. MDDr. Figura Róbert

3. MUDr. Miroslav Rada ml.

4. MUDr. Agáta Todorovová

5. MDDr. Michal Gažo

6. MDDr. Matúš Gašpar