Zoznam lekárov OKZL Nitra

MUDr. Balážiová Eva
Zubná ambulancia (Bohúňová 43, 949 01 Nitra) 037/733 17 18

MUDr. Balážiová Jarmila
MEDIMAX, s.r.o. (J. Kollára 1958/15, 927 01 Šaľa)

MDDr.Barát Dominik

Dr.Šrank, s.r.o., ( Koceľová 29, 949 01 Nitra)

MUDr. Bečka Anton
MUDr. Anton Bečka, s.r.o. (Koceľová 29, 949 01 Nitra)
037/ 652 00 86
MUDr. Belica Ivan
(Parková 12, 951 93 Topoľčianky)
037/ 630 17 13
MDDr. Bezáková Veronika
ORTHODENTAL, s.r.o. (Schurmanova 11, 949 01 Nitra)
MUDr. Buček Dušan
NZA (Lefantovce, 951 45 Lefantovce)
037/95 65 57

MDDr. Cimra Ján

LUXDENT s.r.o. ( Štúrová 103, 949 01 Nitra)

MUDr. Cimráková Ružena
(Radlinského 5, 949 01 Nitra)
037/ 741 13 25
MDDr. Czakó Peter
Súkromná zubná ambulancia (Hlavná 41/16, 927 00 Šaľa)
MUDr. Czakó Ladislav
Stomatologická ambulancia (Hlavná 41/16, 927 01 Šaľa)
031/7707069
MUDr. Czaková Danuška
Stomatologická ambulancia (Žiharecká 734, 925 82 Tešedíkovo)
031/77 95 241
MUDr. Červeňová Eleonóra
NONADENT, s.r.o. (Tr. A. Hlinku 38, 949 01 Nitra)
037/6537255
MUDr. Debrovská Simona
DENTIST AV s.r.o.( Zbehy 45)
037/7793081
MUDr. Danóciová Helena
(Novozámocká 1, 949 01 Nitra)
0960 372 257
MDDr. Džafičová Barbora
STOMAHOL s.r.o. (Dolnočermánska 10, 949 01 Nitra)
MUDr. Fanturová Zuzana
DENTER, s.r.o. (Schurmanova 23, 949 01 Nitra)
037/6504666
MDDr. Figura Róbert
(Špitálska 6, Nitra)
MUDr. Figurová Anna
AW-DENT, s.r.o. (Neded č. 309, 925 85 Neded)
031/775 32 36
MDDr. Fintorová Iveta
NADDENT s.r.o. (Fatranska 12, 949 01 Nitra)
MUDr. Galiová Zuzana
PLK-Zubná (Koceľova 29, 949 01 Nitra)
0902716622
MUDr. Gašparík Michal
GG-dent, s.r.o. (Hlavná 10258170, 951 93 Topoľčianky)
037/6537255
MUDr. Gašparíková Beáta
GG-dent s.r.o. (Hlavná 1025/170, 951 93 Topoľčianky)
0948 484 698
MDDr. Gatci Igor
MUDr. Alena Patalova s.r.o. (Fatranská 12, 949 01 Nitra)
037/6536880
MUDr. Gombíková Zuzana
(Nemocničná 1, 927 01 Šaľa)
 MUDr. Hadzimová Miroslava
(Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/650 46 45
MUDr. Hecht Daniel
(Wilsonovo nábr. 86, 949 01 Nitra)
037/6536879
MUDr. Hechtová Marta
MUDr. Marta Hechtová, s.r.o. (Wilsonovo nábr. 86, 949 01 Nitra)
037/65 36 879
MUDr. Henžeľová Zuzana
DENTER, s.r.o. (Petzwalova 13, 949 12 Nitra)
037/650 46 66
 
MDDr. Hlaušek Daniel
AZS - Kapedent s.r.o. (Kuzmányho 2, 953 01 Zlaté Moravce)
MDDr. Hlaušková Anna
AZS - KAPEDENT s.r.o. (Kuzmányho 2, 953 01 Zlaté Moravce)
0905 434 083
MUDr. Hlavatá Mária
SAVEDENT, s.r.o. (ul. Hollého, objekt COV, 927 05 Šaľa-Veča)
031 / 771 5514
MUDr. Holec Vladimír
STOMAHOL, s.r.o. (Dolnočermánska 10, 949 01 Nitra)
037/656 7070
MUDr. Holecová Jarmila
Stomahol, s.r.o. (Dolnočermánska 10, 949 01 Nitra)
037/656 7070
MUDr. Horňáková Simona
ProteoDent spol. s.r.o. (Pod hájom 20/222, 949 11 Nitra)
0903 773 125

MDDr. Hollá Lucia

MUDr. Hecht Daniel (Wilsonovo nábr. 86, 949 01 Nitra)
037/6536879

MUDr. Hranaiová Silvia
DENTAS s.r.o. (Fatranská 12, 949 01 Nitra) 037/733 63 30
MUDr. Hraška Juraj
(Piaristická 2, 949 01 Nitra)037/652 20 14

Dr.Chabaniuk Maksym

DC Medical s.r.o. ( Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra)

 Dr.Iugas Dmytro

DC Medical s.r.o. (Štefániková trieda 61, 949 01 Nitra )

MUDr. Ivicze František
FI DENT, s.r.o. (ul. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa)
031/7712602
MUDr. Ivicze , ml. František
(Nemocničná 1, 927 01 Šaľa)
031/77 31 751
MUDr. Jakubová Katarína
AZS-KAPEDENT, s.r.o. (Kuzmányho 2, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6424523
MUDr. Jaršinský Jozef
(PLK, Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/6504929
MDDr. Judiaková Lucia
(Wilsonovo nábr.86, 949 01 Nitra
MUDr. Juhásová Tatiana
STOMGYN, s.r.o. (Kmeťkova 17, 949 01 Nitra)
MDDr. Jungová Marcela
ProCare, Medicínske centrum Nitra, s.r.o. (Fatranská 5, 949 01 Nitra)
MUDr. Jurčáková Lucia
Stomatologická ambulancia MUDr. Klčo (Hodžova 21, 949 01 Nitra)
037/741 4482
MUDr. Jurkin Ingrid
MUDr. Jurkin, s.r.o. (Drážovská 2, 949 01 Nitra)
037/6512592
MUDr. Jurkovičová Eva
ESKAMED, s.r.o. (Hroznová 4, 949 01 Nitra)
037/65 34 951
MDDr. Kapsa Marek
Dentmark s.r.o. (Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
037/64 230 61
MUDr. Kapsa Pavol
(Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce)
037/64 230 61
 
MUDr. Klčo Jaroslav
(Hodžova 21, 949 01 Nitra)
037/ 741 40 96
MUDr. Klčová Ľudmila
(Hodžova 21, 949 01 Nitra)
037/741 44 82
MUDr. Knoteková Alžbeta
(Výčapy-Opatovce č.472, 951-44)
037/779 50 28
MDDr. Kolónyová Lucia
DENTIST s.r.o. (Mlynská 462, 951 32 Močenok)
317/781259

MUDr. Kopáčik Ľudovít
(Nemocničná 1, 927 19 Šaľa)
031/770 75 30

MDDr. Kopačka Maroš

Proximity Dental Clinic s.r.o. (Nám.kpt.Nálepku 612, 952 01 Vráble)

MDDr. Korček Ladislav
MDDr. Ladislav Korček (Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra)
MUDr. Korčeková Eleonóra
NONADENT, s.r.o. (Trieda A. Hlinku č. 38, 949 01 Nitra)
037/6537 255
MUDr. Kostrejová Mária
100matológ, s.r.o. (Štefánikova 146, 949 01 Nitra)
037/650 68 35
MUDr. Kováč Ľubomír
OZS (Stomatologická ambulancia, 951 02 Pohranice)
MUDr. Kováčová Jana
MAXILLA, s.r.o. (PK Koceľová č. 29, 949 01 Nitra)
037/6522405
MUDr. Kovarčíková Helena
MUDr. Helena Kovarčíková, s.r.o. (Krčméryho 827/15, 949 01 Nitra)
MDDr. Kozlová Ingrida
Hekident s. r. o. (Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra)
037/650 44 37
MUDr. Kružlík Ladislav
(Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/651 85 71 kl. 55
MUDr. Kubisová Mária
Stomatologická ambulancia (Nemocničná 1, 927 00 Šaľa)
MUDr. Kučerová Jarmila
OZS (Zubná ambulancia, 951 21 Rišňovce)
037/78 28 128
MUDr. Kyselová Andrea
AB-Dent, s.r.o. (Golianovo 319, 951 08 Nitra - Golianovo)
037/658 11 28
MUDr. Lackovičová Milada
MILEASTOM, s.r.o. (Nemocničná 1, 927 00 Šaľa)
031/77 07 144

MUDr. Lackovičová Lea
MILEASTOM, s.r.o. (Nemocničná 1, 927 01 Šaľa)

MDDr.Lacová Veronika

ORTHODENTAL, s.r.o. (Schurmanova 11, 949 01 Nitra)

MDDr. Laluch Peter
Storkdent s.r.o. (Hlavná 677/41, 927 01 Šaľa)
031/7707065
MDDr. Levčík Marek
DIAMOND DENTAL Cliinic s.r.o. (Fatranská 12, 949 01 Nitra)
MUDr. Libaiová Zuzana
MUDr. Zuzana Libaiová, s.r.o. (K rieke 2A, 949 05 Dolné Krškany - Nitra)
037/ 651 28 32
MUDr. Ložeková Ivona
Stomatologická ambulancia (Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/651 8571 kl.14
MUDr. Maliarik Martin
SUPERDENT, s.r.o. (Štúrova 72, 949 01 Nitra)
MUDr. Mendelová Ľubica
(LUK 2, 951 12 Ivanka pri Nitre)
037/656 44 30
MUDr. Meravá Gabriela
Stomatologická ambulancia (Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/65 287 58
MUDr. Michalík Marek
(Farská 10, 949 01 Nitra)
037/652 6818
MUDr. Mládeková Katarína
Avelane dental care, s.r.o. (Fatranská 12, 949 01 Nitra)
037/73 317 18
Dr. Molnárová Dáša
(Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/6506293
MUDr. Moravčíková Marta
Stomatologická ambulancia (ObZS, 951 35 Veľké Zálužie)
037/659 25 57
MUDr. Muzika Viliam
Súkromná zubná ambulancia s.r.o. (Farská 29, 949 01 Nitra)
037/65 12 942
 
MUDr. Nádaždyová Daniela
(nám. kpt. Nálepku 612, 952 01 Vráble)
037/7832031
MUDr. Ördöghová Eva
Stomatologická ambulancia (Koceľova č. 29 - PK Párovce, 949 01 Nitra)
037/6505218
MUDr. Pánik Igor
DENTAMAX, s.r.o. (J. Kráľa 16, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6323921
MUDr. Pániková Lucia
DENTAMAX, s.r.o. (J. Kráľa 16, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6323921
 
MDDr. Paulisová Lenka
LEVIOSAART s.r.o.(Bernoláková 24, 953 01 Zlaté Moravce )

MUDr. Perďochová Mária
(Hlavná 176, 951 48 Jarok)

MUDr. Pintérová Monika

Aspro Dental (Moyzesova 7, 949 01  Nitra)

MUDr. Pindešová Darina
(Nám. kpt. Nálepku 612, 952 01 Vráble)
037/7832031
 
MUDr. Pribiš Daniel
(NZZ č. 109,Koceľova 29, 949 01 Nitra)
MDDr. Rafayová Sylvia
(, )
MUDr. Rakovský Vladimír
MUDr. Rakovský V.A.s.r.o. (Hviezdoslavova 62, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6423428
MUDr. Reháková Jana
R-DENTAL, s.r.o. (Janka Kráľa 41, 949 01 Nitra)
037/6524534
MUDr. Rumanovský Vladimír
NsP Nitra (Koceľova 29, 949 01 Nitra)
MUDr. Rumanovský ml. Vladimír
RVD SK s.r.o. (Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/651 65 39
MUDr. Sadecká Alexandra
STELLA NITRA, s.r.o. (Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra)
037/650 44 38

MDDr. Shcherbyna Roman

Zubná ambulancia CABAJ s.r.o. ( Cabaj-Čápor 224)

037/7888136

 
MUDr. Solčianska Mária
SM-DENT s.r.o. (E.M. Šoltésovej 1434/5, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6424336
MUDr. Stanko Michal
LUXDENT s.r.o. (Štúrova 103, 949 01 Nitra)
MUDr. Stránská Jana
(Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra)037/ 650 44 65
 
MUDr. Svoreňová Lesanka
(Fatranská 5, 949 01 Nitra)
037/651 26 75
MUDr. Szabóová Jana
Stomatologická ambulancia (Koceľová 29, PK Párovce, 949 01 Nitra)
037/650 5228
MUDr. Šabová Júlia
InterStom, s.r.o. (Čajkovského 2, 949 01 Nitra)037/631 34 23
MUDr. Šeda Juraj
Šedadent s.r.o. (Nejedlého 14, 951 41 Lužianky)
037/7783429
MUDr. Šedivá Soňa
DENT-EX, s.r.o. (Bernolákova 25, 953 01 Zlaté Moravce)
037/642 43 46
MUDr. Šedivý Jozef
DENT-EX, s.r.o. (Bernolákova 25, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6424004
MUDr. Šedová Klára
Šedadent s.r.o. (Nejedlého 14, 951 41 Lužianky) 037/778 34 29
MUDr. Šimunová Dagmar
(Hviezdoslavova 1, PLK, 949 01 Nitra)
037/7720401-07 kl.234
MUDr. Škrobánek Jozef
MUDr. Jozef Škrobánek (Nám. Kpt. Nálepku 612, 952 01 Vráble)
037/783 34 83
MDDr. Škrobánek Dušan
Zubná ambulancia (Kukučinova2, 949 01 Nitra)
MDDr. Šrank Martin
Dr. Šrank, s.r.o. (Veľký Lapáč 484, 951 04 Veľký Lapáč)
037 6581128
 
MDDr. Šterdas Ondrej
DENTAMAX s.r.o. (Špitálska 6, 949 01 Nitra)
MUDr. Števanka Jozef
(č. d. 72, 951 73 Jelenec)037/631 34 22
MUDr. Štiková Eva
MUDr. Eva Štiková, s.r.o. (Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra)
037/650 44 54
MUDr. Švidraň Ján
Fakultná nemocnica Nitra (Špitálska 6, 950 01 Nitra)
02/52 96 31 29

MUDr. Takáč Jozef
JT-Dent, s.r.o. (Kráľovská 40/808, 927 01 Šaľa)

MDDr. Taricsová Zuzana

DAFIDENT s.r.o. ( Látečkovej 170/14, 949 05  Nitra )

MUDr. Tenkelová Erika
ERIDENT, s.r.o. (Bernoláková 24, 953 01 Zlaté Moravce)037/642 44 20
MUDr. Todorovová Agáta
(č.d. 972, 951 15 Mojmírovce)
037/779 81 20
MUDr. Tóth Matej
TOMA DENT, s.r.o. (Nemocničná 1, 927 00 Šaľa)
031/770 75 95
MUDr. Tóth Zoltán
MUDr. Zoltán Tóth (Nemocničná 1, 925 03 Šaľa)
0317899439
MUDr. Tužáková Marcela
(Hodžova 21, 949 01 Nitra)
037/74 144 82
MUDr. Urban Juraj
DENT-EX, s.r.o. (Bernolákova 25, 953 01 Zlaté Moravce)
037/642 4346
MDDr. Urbanová Lucia
(Koceľova 29, Nitra)
037/6529627

Dr.Vancu Roman

Rovadent, s.r.o. ( Nám.kpt.Nálepku 612, 952 01 Vráble)

MUDr. Vilčeková Michaela
Stomatologická ambulancia (Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6323 932
 
MUDr. Vondrák Dušan
D.V. DENT s.r.o. (Schurmanova 11, 949 01 Nitra)
037/6516 809
MUDr. Vondrák ml. Dušan
ORTHODENTAL, s.r.o. (Schurmannova 11, 949 01 Nitra)
037/ 65 16 809+fax
MUDr. Vulev Ivan
(Zubná ambulanica, Č.d. 327, 925 85 Neded okres Šaľa)
031/779 4044
MUDr. Zabáková Natália
Zubná ambulancia (Bernolákova č.24, 953 01 Zlaté Moravce)
037/6421438
MUDr. Závacká Viera
STOMAZA s.r.o. (Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra)
037/650 44 48
MDDr. Závacký Peter
Zubná ambulancia Pk Párovce (Koceľova 29, 949 01 Nitra)
037/6505205
MUDr. Zubková Mydlíková Zuzana
ZUPS, s.r.o. (Kmeťková 24, 949 11 Nitra)
037/6503948