AKTUALITY

VOĽBY OKZL

Vážení členovia RKZL Nitra,

 

Pozývame Vás na voľby do orgánov oblastných komôr Regionálnej komory zubných lekárov.

 

Termíny konania volieb do jednotlivých OKZL :

OKZL Komárno        12.6.2019  o 15.00 hod.  reštaurácia Hofferka, Komárno        PROGRAM Komárno

OKZL Nitra               13.6.2019  o 15.00 hod.  hotel AUTOJAS, Nitra                       PROGRAM Nitra

OKZL Levice            13.6.2019  o 15.00 hod. pizzéria Fontána, Levice                  PROGRAM Levice

OKZL Nové Zámky   17.6.2019 o 15.00 hod. hotel Grand, Nové Zámky                   PROGRAM Nové Zámky

OKZL Topoľčany      18.6.2019 o 15.00 hod. SOU Obchodné, Topoľčany                PROGRAM Topoľčany

 

Prílohy:

Návrh na kandidáta

Volebný poriadok SKZL